Registracija į Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos
olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Prieigai prie registracijos į konkursus ir olimpiadas, kurios yra vykdomos Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos, reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.

Užregistruoti mokinius į konkursus gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite svietimopagalba@siauliuraj.lt